ZVS - Združenje varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga
prevoz nevarnega blaga
ZVS
Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi

Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi
  združenje varnostnih svetovalcev - vsebina

Pogosta vprašanjaKaj je nevarno blago?


Nevarno blago so snovi in predmeti, ki jih po ADR ni dovoljeno prevažati ali pa jih je dovoljeno prevažati le pod pogoji, navedenimi v ADR.

Preostala pogosta vprašanja:


  1. Kdo mora imenovati varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga?

  2. Kaj ZVS lahko ponudi PODJETJEM in SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM - pošiljateljem, prevoznikom, prejemnikom nevarnega blaga?

  3. Kaj je nevarno blago?

  4. Kaj je ADR in kaj predpisuje?

  5. Kaj zajema prevoz nevarnega blaga?

  6. Kdo je odgovoren za pravilno poslovodenje z nevarnim blagom?prevoz nevarnega blaga