ZVS - Združenje varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga
prevoz nevarnega blaga
ZVS
Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi

Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi
  združenje varnostnih svetovalcev - vsebina

Registracija novega članaPodatki o članu ZVS
Ime:
Priimek:
Ulica in hišna št.:
Poštna št. in kraj:
Telefon:
GSM:
E-mail naslov:
Izobrazba:

Podatki o plačniku računa
Naziv podjetja:
Ulica in hišna št.:
Poštna št. in kraj:
Telefon:
E-mail naslov:
Davčna št.:

Uporabniško ime ter geslo za dostop do članskih informacij na spletni strani boste po plačilu računa dobili na E-mail naslov, katerega ste vpisali med "podatki o članu ZVS".
Objava podatkov na spletnih straneh

Če želite, da so vaši podatki objavljeni na spletni strani, izpolnite naslednji obrazec:
(vpišite samo tiste podatke, ki jih želite objaviti na spletni strani!)

Objavljeni podatki o članu ZVS
*Ime:
*Priimek:
Ulica in hišna št.:
Poštna številka in kraj:
*Telefon:
GSM:
E-mail naslov:
Izkušnje iz naslednjih ADR razredov:
Polja, označena z zvezdico * morate obvezno izpolniti

pooblaščam ZVS, da na svoji spletni strani objavi moje zgoraj vpisane podatke. Hkrati potrjujem, da sem seznanjen z določili predpisa, ki ureja varovanje osebnih podatkov in v zvezi z objavo gornjih podatkov v nobenem primeru ne bom tožil ZVS!*


prevoz nevarnega blaga