ZVS - Združenje varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga
prevoz nevarnega blaga
ZVS
Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi

Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi
  združenje varnostnih svetovalcev - vsebina

ADR delavnice - namen in cilj

V Združenju varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga (v nadaljevanju ZVS) smo leta 2003 pričeli z organizacijo ADR delavnic, ki jih pripravljamo dvakrat letno (pomladi, jeseni).

Cilj ADR delavnic je dodatno strokovno usposabljanje članov ZVS in drugih strokovnjakov s področja prevoza in ravnanja z nevarnim blagom. Le-ta temelji na zakonodajnih novostih, iskanju rešitev problematike in izmenjavi strokovnih mnenj.

Prednost ADR delavnic je tudi v tem, da si z medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem pomagamo najti ustrezno strokovno rešitev problematike, se učimo drug od drugega, izmenjujemo izkušnje. S sodelovanjem se učimo drug od drugega, vloge predavateljev in slušateljev se med seboj prepletajo in izmenjujejo

Ob spremembah, ki se nam vsakodnevno vcepljajo tako v osebno kot v poklicno življenje, nam ne preostane drugega, kot da se stalno izobražujemo in dograjujemo naša vedenja, naše izkušnje.

Dosedanje ADR delavnice:

 1. 20. marec 2003
 2. 04. junij 2003
 3. 26. marec 2004
 4. 26. november 2004
 5. 08. april 2005
 6. 03. november 2005
 7. 24. marec 2006
 8. 19. oktober 2006
 9. 23. marec 2007
 10. 26. novembra 2007
 11. 13. junij 2008
 12. 21. november 2008
 13. 28. maj 2010
 14. 05. november 2010
 15. 16. november 2012
 16. 7. november 2014
 17. 09. december 2016
 18. 20.december 2018
 19. 07. december 2020.
 20. 27. januar.2023

Zadnja sprememba: 23.december, 2022 ob 11:33
Dokumenti:

prevoz nevarnega blaga