ZVS - Združenje varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga
prevoz nevarnega blaga
ZVS
Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi

Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi
  združenje varnostnih svetovalcev - vsebina

Komu je ADR delavnica namenjena

ADR delavnica je namenjena varnostnim svetovalcem in strokovnim delavcem oziroma tistim, ki si želijo izpopolniti znanje in veščine pri prevozu nevarnega blaga v cestnem prometu.

Način dela

Delavnica je praktično usmerjena. Poleg predavanj bodo v program vključeni številni praktični primeri, na katerih bodo udeleženci aktivno sodelovali.

PROGRAM: 

Termin

Tema

Izvajalec

10.00- 10.10

Otvoritev ADR delavnice

Emil Novak, predsednik ZVS

10.10- 11.40

Prevoz eksploziva skozi Nemčijo in Avstrijo, Posebne določbe

Vojko Robnik, Alojz Habič, MNZ

11.40- 11.55

Odmor

11.55- 12.40

Testiranje embalaže za prevoz nevarnega blaga

Gorazd Polšak, ZAG

12.40-13.25

Prevoz nevarnih odpadkov

Primož Lap, Kemis d.o.o. 

13.25-14.00

Prevoz strupov v Srbijo

Ljubo Petrović, Trigon Inžjeniring d.o.o.

10. ADR DELAVNICE V ORGANIZACIJI ZVS  SE JE UDELEŽILO 48 VARNOSTNIH SVETOVALCEV S PODROČJA CELE SLOVENIJE.


Zadnja sprememba: 28.november, 2007 ob 13:16

Dokumenti:

prevoz nevarnega blaga