ZVS - Združenje varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga
prevoz nevarnega blaga
ZVS
Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi

Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi
  združenje varnostnih svetovalcev - vsebina

Pogosta vprašanjaKdo je odgovoren za pravilno poslovodenje z nevarnim blagom?


Vsi, ki so kakorkoli vključeni v prevoz in ravnanje z nevarnim blagom so odgovorni za za spoštovanje in izvajanje zahtev ADR predpisov.

 

To so:

 • Pošiljatelj
 • Prevoznik
 • Prejemnik
 • Nakladalec
 • Oseba, ki pakira
 • Polnilec
 • Uporabnik cisterne zabojnika/premične cisterne
Preostala pogosta vprašanja:


 1. Kdo mora imenovati varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga?

 2. Kaj ZVS lahko ponudi PODJETJEM in SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM - pošiljateljem, prevoznikom, prejemnikom nevarnega blaga?

 3. Kaj je nevarno blago?

 4. Kaj je ADR in kaj predpisuje?

 5. Kaj zajema prevoz nevarnega blaga?

 6. Kdo je odgovoren za pravilno poslovodenje z nevarnim blagom?prevoz nevarnega blaga