ZVS - Združenje varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga
prevoz nevarnega blaga
ZVS
Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi

Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi
  združenje varnostnih svetovalcev - vsebina

Pogosta vprašanjaKaj zajema prevoz nevarnega blaga?


Prevoz nevarnega blaga je sprememba mesta nahajanja nevarnega blaga, vključno s postanki med prevozi in časom, ko je nevarno blago na vozilu, v cisterni ali v zabojniku pred in med prevozom ter po njem.

Prevoz zajema tudi začasno vmesno skladiščenje nevarnega blaga zaradi spremembe vrste prevoza ali prevoznega sredstva (pretovarjanje), in sicer pod pogojem, da se na zahtevo predloži prevozna listina, iz katere sta razvidna naslov pošiljatelja in naslov prejemnika. Poleg tega se tovorki ali cisterne med prevozom ne smejo odpirati, razen zaradi kontrol, ki jih opravljajo pristojni organi.            

Preostala pogosta vprašanja:


  1. Kdo mora imenovati varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga?

  2. Kaj ZVS lahko ponudi PODJETJEM in SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM - pošiljateljem, prevoznikom, prejemnikom nevarnega blaga?

  3. Kaj je nevarno blago?

  4. Kaj je ADR in kaj predpisuje?

  5. Kaj zajema prevoz nevarnega blaga?

  6. Kdo je odgovoren za pravilno poslovodenje z nevarnim blagom?prevoz nevarnega blaga