ZVS - Združenje varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga
prevoz nevarnega blaga
ZVS
Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi

Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi
  združenje varnostnih svetovalcev - vsebina

Pogosta vprašanjaKaj ZVS lahko ponudi PODJETJEM in SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM - pošiljateljem, prevoznikom, prejemnikom nevarnega blaga?


ZVS omogoča pravnim osebam: podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki so vključeni v naklad/prevoz/razklad nevarnega blaga:

 • podatke o varnostnih svetovalcih za prevoz nevarnega blaga,
 • ADR delavnice - dodatno usposabljanje varnostnih svetovalcev in drugih,
 • usposabljanje zaposlenih, skladno s poglavjem 1.3 ADR predpisov,
 • svetovanje podjetjem (prevoz nevarnega blaga),
 • izdelava strokovnih mnenj,
 • izdelava Navodil za ukrepanje v primeru nezgode,
 • izdelava prevoznih listin,
 • preverjanje ustreznosti 14. točke varnostnih listov.

 

Preostala pogosta vprašanja:


 1. Kdo mora imenovati varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga?

 2. Kaj ZVS lahko ponudi PODJETJEM in SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM - pošiljateljem, prevoznikom, prejemnikom nevarnega blaga?

 3. Kaj je nevarno blago?

 4. Kaj je ADR in kaj predpisuje?

 5. Kaj zajema prevoz nevarnega blaga?

 6. Kdo je odgovoren za pravilno poslovodenje z nevarnim blagom?prevoz nevarnega blaga