ZVS - Združenje varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga
prevoz nevarnega blaga
ZVS
Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi

Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi
  združenje varnostnih svetovalcev - vsebina

Pogosta vprašanjaKdo mora imenovati varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga?


Vsako podjetje, katerih dejavnost obsega cestni transport ali pa s prevozom povezano pakiranje, nakladanje, polnjenje ali razkladanje nevarnega blaga mora imenovati vsaj enega varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga, ki je odgovoren za zmanjševanje  nevarnosti za ljudi, stvari in okolje ob izvajanju teh dejavnosti.

Preostala pogosta vprašanja:


  1. Kdo mora imenovati varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga?

  2. Kaj ZVS lahko ponudi PODJETJEM in SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM - pošiljateljem, prevoznikom, prejemnikom nevarnega blaga?

  3. Kaj je nevarno blago?

  4. Kaj je ADR in kaj predpisuje?

  5. Kaj zajema prevoz nevarnega blaga?

  6. Kdo je odgovoren za pravilno poslovodenje z nevarnim blagom?prevoz nevarnega blaga