ZVS - Združenje varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga
prevoz nevarnega blaga
ZVS
Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi

Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi
  združenje varnostnih svetovalcev - vsebina

Združenje varnostnih svetovalcev - organizacijska struktura

Predsednik:


Sekretarka:


Blagajnik:


Upravni odbor:


Nadzorni odbor:


Disciplinska komisija:


Zadnja sprememba: 09.december, 2018 ob 12:26
prevoz nevarnega blaga