ZVS - Združenje varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga
prevoz nevarnega blaga
ZVS
Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi

Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi
  združenje varnostnih svetovalcev - vsebina
Objavil ZVS-Irena, dne 19.december, 2010 ob 18:32

VABILO IVD Maribor p.o.


OBNOVITVENI SEMINAR ZA VARNOSTNE SVETOVALCE/SVETOVALKE ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA CESTA/ŽELEZNICA

OBNOVITVENI SEMINAR ZA VARNOSTNE SVETOVALCE/SVETOVALKE ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA CESTA/ŽELEZNICA

 

Datum predavanj : 14. FEBRUAR 2011

 

Kraj : IVD MARIBOR p.o. Podružnica Ljubljana, Stegne 21, 1000 Ljubljana

 

Predavatelji : Vojko Robnik, Alojz Habič in Sašo Golob

 

 

I.del : SPLOŠNO

8.00-8.15    Uvod

8.15-8.45    ZPNB/EU/ADR/RID- varnostni svetovalci

8.45-9.30    Splošni predpisi, izjeme (1.del ADR)

9.30-10.00  Razvrščanje nevarnega blaga (2.del ADR)

10.00-11.00 Uporaba tabele v poglavju 3.2. Embalaža, označevanje tovorkov

11.00-11.15 Odmor za kavo

 

II.del : CESTA

11.15-11.45 Varnostni načrt, parkiranje vozil

11.45-12.30 Prevozna listina, dokumenti na vozilu

12.30-13.15 Vozila za prevoz nevarnega blaga, oprema in označevanje vozil

13.15-14.15   Zahteve za prevoz (7. del ADR)

14.15-15.15   Odmor za prigrizek

  

III.del : ŽELEZNICA 

15.15-15.45  Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga RID

15.45-16.45  Posebnosti pri dokumentaciji in označevanju nevarnega blaga za železniški promet

16.45-17.45   Praktični primeri

 

Datum izpita bomo določili na seminarju !

  

Obnovitveni seminar in izpit bosta temeljila na vsebini ADR 2011.

 

 

S seboj prinesite kopije potrdil o strokovni usposobljenosti za varnostne svetovalce za prevoz nevarnega blaga, ki ste jih dobili ob opravljenem izpitu

 

Stroški seminarja so naslednji :

     1)  samo izpit: 300 EUR z DDV                  

2)     obnovitveni seminar+izpit: 600 EUR z DDV

3)  priročnik ADR 2011: 198 EUR z DDV                  

Prosim, da obkrožite !

 

Pri prijavi do 10. januarja 2011 vam priznamo še dodatni 5 % popust !

 Kotizacijo je potrebno do začetka seminarja nakazatina transakcijski račun IVD Maribor p.o., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor št. 90672-0000039734 pri Poštni banki Slovenije d.d.

Na nakaznico napišite: priimek in ime udeleženca, delovno organizacijo in ''namen nakazila'': ''VARNOSTNI SVETOVALCI OBNOVA v Ljubljani''.

Dokazilo o plačilu izobraževanja pošljite po faksu 01/511 22 32, ali pa ga predložite ob začetku seminarja.

 

ČLANI ZDRUŽENJA VARNOSTNIH SVETOVALCEV ZVS IMAJO 10 % POPUSTA.

 

Organizatorka izobraževanj:

Barbara Vogrič                                                            Ljubljana, 01.12.2010

 

 

PRIJAVNICA ZA STROKOVNO OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA VARNOSTNE SVETOVALCE/SVETOVALKE ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA

 

IME:  PRIIMEK:                                                                 STALNO PREBIVALIŠČE :

 

 

DATUM IN KRAJ ROJSTVA  :

 

PODJETJE (točen naziv in naslov) :  

 

Identifikacijska številka za DDV :

 

Datum, žig in podpis :

 

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na IVD, Barbara Vogrič
< ostale novice (arhiv novic)

prevoz nevarnega blaga